IMO EX ANIMO

Din adâncul sufletuluiUltima actualizare  13.04.2017
Nr. vizite


Realizări

   Toată activitatea noastră are ca scop FILANTROPIA(1). Aceasta se bazează pe cea mai mare poruncă din Legea Creştină(2), izvor al virtuţilor teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea. Deoarece” credinţa fără fapte este moartă”(3), ne străduim să facem binele spre slava lui Dumnezeu, prin iubirea semenului nostru. Dragostea fiind mai mare decât toate (4), rămâne să vedem din viaţa noastră de zi cu zi, ce şi cum !
   Astfel:
   - în toţi cei 7 ani de existenţă, asociaţia IMO EX ANIMO, prin persoana preşedintelui său, a participat la serbările Pomului de Crăciun, de câteva ori organizându-le personal. Grupul ţintă – copiii.
   - elevii participanţi la Olimpiadele şcolare au fost recompensaţi cu excursii;
   - elevii au primit manuale de religie;
   - jocuri didactice şi jucării au fost oferite copiilor de la grădiniţa din sat;
   - acţiunile filantropice au fost direcţionate către azilele de bătrâni din Balaciu şi Fierbinţi Târg, cât şi spre alte persoane aflate în suferinţă.
   Suntem convinşi că rezultatele viitoare vor fi superioare, dacă cei din jur ne vor privi cu... ATENŢIE SPORITĂ ! (5)


1. Filantrop: persoană care face filantropie; om darnic; generos cu cei săraci . (Etimologic, de la grecescul philos-prieten şi anthropos-om).
2. Luca 10,27:” Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din toată vârtutea ta; iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi”).
3. Iacob 2, 26 :” Credinţa fără fapte este moartă !”
4. I Corinteni- tot capitolul 13 : imnul dragostei creştine !
5. – Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă permanent la milă:( Luca 30, 27):” Mergi de fă şi tu asemenea!”, căci ea este mântuitoare şi e primită chiar de El, dacă e făcută în numele Lui şi din inimă (Cf Matei 25,34-40). De aici a ieşit cuvântul: „Cine pe săraci ajută, pe Dumnezeu împrumută !”